Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Sự kiện nổi bật

Thường trực HĐND huyện họp thường kỳ tháng 02 năm 2019

(16:15 | 21/02/2019)

   Sáng ngày 21/02/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 02 cấp tháng 02, triển khai chương trình hoạt động tháng 03 năm 2019. Đồng chí Tăng Thu Hằng – Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có: Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo 02 Ban của HĐND huyện; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

   Trong tháng 02/2019, HĐND 02 cấp trong huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoạt động tích cực theo quy định của pháp luật: Tổ chức tốt hội nghị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND 2 cấp cuối năm 2018. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Công tác tiếp công dân có nhiều tiến bộ, nhiều đại biểu tích cực tham gia tiếp công dân, đôn đốc các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của công dân theo quy định.

 

anh hop so 2.jpg

 

    Tuy nhiên, một số đại biểu HĐND còn vắng tiếp xúc cử tri; việc tổng hợp báo cáo ý kiến cử tri sau kỳ họp cuối năm 2018 còn chậm; các ban của HĐND chưa xây dựng, ban hành chương trình giám sát, khảo sát năm 2019; phần lớn báo cáo của Thường trực HĐND cấp xã chưa đầy đủ nội dung và thường chậm so với thời gian yêu cầu.

     Về chương trình hoạt động tháng 3 năm 2019, Thường trực HĐND huyện yêu cầu:

     - Văn phòng HĐND – UBND huyện, tham mưu Chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị giao ban HĐND 02 cấp Quý I/2019; gắn chuẩn bị tốt nội dung để Thường trực HĐND huyện tham dự hội nghị giao ban quý I/2019 do HĐND Thường trực tỉnh tổ chức. Tham mưu, xây dựng triển khai cuộc giám sát tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công và công tác quản lý xây dựng dân dụng, chỉnh trang đô thi, gắn với việc quản lý xây dựng nhà nuôi chim yến; và kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện.

    - Các Ban của HĐND tăng cường giám sát, khảo sát theo chương trình điều hòa của Thường trực HĐND. Tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan cùng cấp theo quy định thuộc trách nhiệm của từng Ban.

    - Các Tổ đại biểu HĐND duy trì sinh hoạt định kỳ; các Tổ trưởng cần phát huy vai trò lãnh đạo trong sinh hoạt tổ. Các đại biểu tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện tiếp công dân theo quy định; Tích cực nghiên cứu các chính sách, chế độ mới ban hành để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND.

Văn Phụng