Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Hoạt động HĐND

PHÁT BIỂU KHAI MẠC Kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XI của bà Tăng Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

(14:54 | 03/06/2019)

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XI của bà Tăng Thu Hằng,

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

(Ngày 29 tháng 5 năm 2019)

____________________

 

          - Các vị lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện;

- Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Hôm nay Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện và quý vị đại biểu về dự kỳ họp. Xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

- Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Theo Chương trình làm việc đã được thông qua tại kỳ họp này, chúng ta sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến, xem xét thông qua các nghị quyết, cụ thể về: Tờ trình về Điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm 2019 thuộc nguồn vốn Ngân sách huyện và dự án đất; về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh; về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Kiên Lương đến năm 2030 và về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kiên Lương đến năm 2030.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Công tác chuẩn bị cho kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và đúng luật. Thời gian kỳ họp là 01 buổi. Những nội dung HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của huyện; chính vì vậy thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND huyện xem xét và quyết định; bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố Khai mạc kỳ họp thứ chín (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.