Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Công Khai số liệu ngân sách

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

(15:12 | 03/01/2019)

 cong khai so lieu ngan sach.jpg

Chi tiết văn bản vui lòng tải file đính kèm

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   3371QD-UBND VV CONG BO CONG KHAI SO LIEU DU TOAN NGAN SACH NAM 2019.signed.pdf