Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Công Khai số liệu ngân sách

Xem với cỡ chữAA

Quyết Định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018

(09:28 | 22/05/2018)

ANH 02_0001.jpg

Chi tiết văn bản vui lòng tải file đính kèm


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1247QD-UBND VV CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018.pdf