Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Kiên Giang

(10:57 | 27/04/2017)

 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  

Stt

Tên dự án

Thời gian

đầu tư

dự kiến

Địa điểm

Quy mô

dự kiến

(ha)

Công suất

dự kiến

Vốn đầu tư dự kiến

(Tỷ đồng)

I

Lĩnh vực đầu tư hạ tầng

 

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thuận Yên

Từ 2015 - 2020

Xã Thuận Yên,
thị xã Hà Tiên

140.74

 

418

2

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thạnh Lộc (Giai đoạn 1)

Từ 2015 - 2020

Xã Thạnh Lộc,
huyện Châu Thành

150

 

836

3

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thạnh Lộc (Giai đoạn 2)

Từ 2015 - 2020

Xã Thạnh Lộc,
huyện Châu Thành

100

 

600

4

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Xẻo Rô

Từ 2015 - 2020

Xã Hưng Yên,
huyện An Biên

210.54

 

880

5

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tắc Cậu

Từ 2015 - 2020

Xã Vĩnh Hòa Phú,
huyện Châu Thành

64.5

 

322

II

Lĩnh vực đầu tư sản xuất công nghiệp

 

 

 

 

 

1

Dự án nhà máy chế biến thủy sản ăn liền

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

1

5.000
tấn sp/năm

40

2

Dự án nhà máy chế biến chả cá

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

1

5.000
tấn sp/năm

20

3

Dự án nhà máy xay xát, lau bóng gạo

Từ 2015 - 2020

KCN Thạnh Lộc

2

70.000
tấn sp/năm

80

4

Dự án nhà máy chế biến tinh bột

Từ 2015 - 2020

KCN Thạnh Lộc

1

10.000
tấn sp/năm

50

5

Dự án nhà máy chế biến hàng nông sản, trái cây các loại

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

1

5.000
tấn sp/năm

25

6

Dự án nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

1

5.000
tấn sp/năm

40

7

Dự án nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

1

2.000
sp/năm

45

8

Dự án nhà máy sản xuất bao bì Giấy, Carton

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

1,5

5.000
tấn sp/năm

25

9

Dự án nhà máy sản xuất bao bì, đồ nhựa gia dụng

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

1,5

4.000
tấn sp/năm

65

10

Dự án nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

2

  2 triệu
sp/năm

80

11

Dự án nhà máy sản xuất da giày xuất khẩu

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

2

  1 triệu
sp/năm

45

12

Dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp hàng điện tử

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

5

500.000 sp/năm

  230

13

Dự án nhà máy cơ khí sản xuất các loại thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp

Từ 2015 - 2020

KCN Thạnh Lộc

1

  5.000
sp/năm

30

14

Dự án nhà máy sản xuất gạch ốp lát Granite

Từ 2015 - 2020

KCN Thuận Yên

2

1 triệu
m2 sp/năm

150

15

Dự án nhà máy chế biến thức ăn gia súc, thủy sản

Từ 2015 - 2020

KCN Thuận Yên

2

15.000
tấn sp/năm

35

16

Dự án nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

2

10.000
tấn sp/năm

200

17

Dự án nhà máy sản xuất bánh kẹo

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

2

10.000
tấn sp/năm

50

18

Dự án nhà máy sản xuất sản phẩm từ Composite

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

2

3.000
tấn sp/năm

10

19

Dự án nhà máy sản xuất đồ chơi

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

2

500.000
sp/năm

50

20

Dự án nhà máy sản xuất Gạch không nung

Từ 2015 - 2020

KCN Thuận Yên

2

15 triệu
viên/năm

15

21

Dự án nhà máy sản xuất ngói xi măng cát

Từ 2015 - 2020

- KCN Thạnh Lộc
- KCN Thuận Yên

2

0,1 triệu m2
sp/năm

5

theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang