Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tại Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2015

(10:56 | 27/04/2017)

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tại Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2015