Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Kiên Giang

(10:55 | 27/04/2017)

 Khu công nghiệp Thạnh Lộc: Hạ tầng kỹ thuật, khu dịch vụ thương mại; + tổ hợp khu công nghiệp Xẻo Rô:; + tổ hợp khu công nghiệp Kiên Lương II; + tổ hợp khu công nghiệp Tắc Cậu; + Lấn biển mở rộng khu dân cư Hòn Ngang; + Cấp nước thị trấn Kiên Lương; Nuôi trồng thủy sản; + Nuôi trồng trên biển

 DỰ ÁN 01

KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH LỘC.

HẠ TẦNG KỸ THUẬT, KHU DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

 

I.                   THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Căn cứ theo Danh mục dự án mời gọi đầu tư – giai đoạn 2010 - 2015

 

 

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số: 01 /13/KG

Ngành / Lĩnh vực:Khu Công Nghiệp

 

 

1

Tên Dự án

Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc. Hạ tầng kỷ thuật, khu dịch vụ thương mại.

2

Mục tiêu Dự án

Hạ tầng kỷ thuật, khu dịch vụ thương mại.

3

Hình thức đầu tư

[Liên doanh, 100% FOC, trong nước, BCC, BOT….]

4

Quy mô dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến (USD )

818 tỷ VNĐ

 

 

 

 

 

Công suất / sản lượng/ mô tả: 148,5 ha

(Dịch vụ thương mại)

 

 

 

 

5

Thời hạn dự án (năm), kế hoạch triển khai dự án

05 năm

6

Địa điểm dự án

Cách trung tâm tỉnh 7km,có quốc lộ 63, 61 đi qua

 

7

Hạ tầng tại địa điểm

 

 

 

Đất đai

 

Giá thuê đất (USD/m2/năm):

 

 

Loại đất: Đất nông nghiệp, đất vườn

Hiện trạng: Đã lập dự án, qui hoạch : 1/500

Tiêu chuẩn xây dựng

 

 

Hạ tầng giao thông

Đặc điểm: Phương tiện giao thông sử dụng chủ yếu đường bộ, đường thủy

 

 

 

Thông tin liên lạc

Internet, điện thoại…

 

 

Nguồn điện

Công ty điện lực Kiên Giang

Giá điện công nghiệp theo qui định cùa công ty điện lực 2

 

 

 

Điện lưới quốc gia

 

 

 

Nguồn nước cấp

Cty cấp thoát nước Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

 

08

Khả năng cung ứng lao động cho Dự án

thống kê về mật độ dân số 1.726.026. Có 05 trường đào tạo Cao đẳng và Trung cấp nghề.

 

09

Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh Kiên Giang

10

Hiệu quả xã hội của Dự án

Tạo việc làm cho lao động địa phương.

11

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thuộc loại

Đăng ký cấp

Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng

nhận đầu tư

 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

UBND Tỉnh Kiên Giang

 

 

 

 

 

Cơ quan cấp phép

UBND Tỉnh Kiên Giang

                 

 

DỰ ÁN 02

TỔ HỢP KHU CÔNG NGHIỆP XẺO RÔ

 

II.  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số: 02./13/KG

Ngành / Lĩnh vực: Khu Công nghiệp

 

 

1

Tên Dự án

Tổ hợp KCN Xẻo Rô

2

Mục tiêu Dự án

Hạ tầng kỷ thuật, khu nhà ở công nhân & tái định cư, khu thương mại dịch vụ

3

Hình thức đầu tư

[Liên doanh, 100% FOC, trong nước, BCC, BOT….]

4

Quy mô dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến

(USD)

1,868 tỷ VNĐ

 

 

Diện tích đất sử dụng Đất nông nghiệp, đất vườn

 

 

 

Công suất / sản lượng/ mô tả

300 ha

-Hạ tầng kỷ thuật : 200 ha

-Khu nhà ở CN & TĐC: 30 ha

- Thương mại dịch vụ: 60 ha

 

 

 

 

5

Địa điểm dự án

[Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Qua Quốc lộ 63 bắt đầu tại ngã ba Tắc Cậu, giao với quốc lộ 61 ,Cách trung tâm tỉnh 7km. Cách các thành phố lớn (TP Hồ Chí Minh 280 km, Gần bến cảng, sân bay; có quốc lộ 63, 61 đi qua..]

 

 

6

Hạ tầng tại địa điểm

 

 

 

Đất đai

 

Giá thuê đất (USD/m2/năm):

 

 

Loại đất: Đất nông nghiệp, đất vườn

Hiện trạng: Đã lập dự án, qui hoạch : 1/2000

Tiêu chuẩn xây dựng

 

 

Hạ tầng giao thông

Đặc điểm: Phương tiện giao thông sử dụng chủ yếu đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển

 

 

 

Thông tin liên lạc

Internet, điện thoại…

 

 

Nguồn điện

Công ty điện lực Kiên Giang

Giá điện công nghiệp theo qui định cùa công ty điện lực 2

 

 

 

Điện lưới quốc gia

 

 

 

Nguồn nước cấp

Cty cấp thoát nước Kiên Giang

 

 

 

Nguồn nước ngầm, nước sông

 

 

 

 

06

Khả năng cung ứng lao động cho Dự án

Với dân số là 123.678 người (ước tính năm 2007).

07

Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh Kiên Giang

08

Hiệu quả xã hội của Dự án

Tạo việc làm cho lao động địa phương

09

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thuộc loại

Đăng ký cấp

Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng

nhận đầu tư

 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

UBND Tỉnh

 

 

Thời hạn cấp phép

 

 

 

Cơ quan cấp phép

UBND Tỉnh

                 

 

 

DỰ ÁN 03

TỔ HỢP KHU CÔNG NGHIỆP KIÊN LƯƠNG II

 

27    THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số: 03./13/KG

Ngành / Lĩnh vực:

 

 

1

Tên Dự án

Tổ hợp KCN Kiên Lương II

2

Mục tiêu Dự án

Hạ tầng kỷ thuật

3

Hình thức đầu tư

[Liên doanh, 100% FOC, trong nước, BCC, BOT….]

4

Quy mô dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến (USD)

540 tỷ VNĐ

 

 

Diện tích đất sử dụng :

Đất nông nghiệp

(dự kiến 2010 lập qui hoạch )

 

 

Công suất / sản lượng/ mô tả

108 ha

 

 

 

 

 

5

Hạ tầng tại địa điểm

 

 

 

Đất đai

 

Giá thuê đất (USD/m2/năm):

 

 

Loại đất: Đất nông nghiệp, đất vườn

Hiện trạng: Đã lập dự án, qui hoạch : 1/2000

Tiêu chuẩn xây dựng

 

 

Hạ tầng giao thông

Đặc điểm: Phương tiện giao thông sử dụng chủ yếu đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển

- Cảng Hòn Chông sẽ được đầu tư cải tạo đáp ứng cho tàu có tải trọng từ 10 đến 15 ngàn tấn cập bến.

 

 

Thông tin liên lạc

Internet, điện thoại…

 

 

Nguồn điện

Công ty điện lực Kiên Giang

Giá điện công nghiệp theo qui định cùa công ty điện lực 2

 

 

 

 

 

 

Nguồn nước cấp

Cty cấp thoát nước Kiên Giang

 

 

 

Nguồn nước ngầm, nước sông

 

 

 

 

06

Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh Kiên Giang

07

Hiệu quả xã hội của Dự án

Tạo việc làm cho lao động địa phương

08

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thuộc loại

Đăng ký cấp

Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng

nhận đầu tư

 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường

 

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

UBND Tỉnh

 

 

Thời hạn cấp phép

 

 

 

Cơ quan cấp phép

UBND Tỉnh

                 

 

DỰ ÁN 04

TỔ HỢP KHU CÔNG NGHIỆP TẮC CẬU

 

II.  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số: 04./13/KG

Ngành / Lĩnh vực: Khu Công nghiệp

 

 

1

Tên Dự án

Tổ hợp KCN Tắc Cậu

2

Mục tiêu Dự án

Hạ tầng kỷ thuật

3

Hình thức đầu tư

[Liên doanh, 100% FOC, trong nước, BCC, BOT….]

4

Quy mô dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến (USD)

322 tỷ VNĐ

 

 

Diện tích đất sử dụng :

Đất nông nghiệp

(đang được điều chỉnh quy hoạch )

 

 

Công suất / sản lượng/ mô tả

64.5 ha

 

 

 

 

 

5

Hạ tầng tại địa điểm

 

 

 

Đất đai

 

Giá thuê đất (USD/m2/năm):

 

 

Loại đất: Đất nông nghiệp, đất vườn

Hiện trạng: Đã lập dự án, qui hoạch : 1/2000

Tiêu chuẩn xây dựng

 

 

Hạ tầng giao thông

Đặc điểm: Phương tiện giao thông sử dụng chủ yếu đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển

- Cảng Hòn Chông sẽ được đầu tư cải tạo đáp ứng cho tàu có tải trọng từ 10 đến 15 ngàn tấn cập bến.

 

 

Thông tin liên lạc

Internet, điện thoại…

 

 

Nguồn điện

Công ty điện lực Kiên Giang

Giá điện công nghiệp theo qui định cùa công ty điện lực 2

 

 

 

 

 

 

Nguồn nước cấp

Cty cấp thoát nước Kiên Giang

 

 

 

Nguồn nước ngầm, nước sông

 

 

 

Hệ thống xử lý chất  thải/ nước thải

 

6

Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh Kiên Giang

7

Hiệu quả xã hội của Dự án

Tạo việc làm cho lao động địa phương

8

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thuộc loại

Đăng ký cấp

Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng

nhận đầu tư

 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường

 

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

UBND Tỉnh

 

 

Thời hạn cấp phép

 

 

 

Cơ quan cấp phép

UBND Tỉnh

                 

 

 

 

 

DỰ ÁN 05

LẤN BIỂN MỞ RỘNG KHU DÂN CƯ HÒN NGANG

 

II.  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số05 /13/KG

Ngành / Lĩnh vực: Khu dân  cư

 

 

1

Tên Dự án

Lấn biển mở rộng khu dân cư Hòn Ngang

 

2

Mục tiêu Dự án

 

3

Hình thức đầu tư

[Liên doanh, 100% FOC, trong nước, BCC, BOT….]

4

Quy mô dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến (USD)

100 tỷ VNĐ

 

 

Diện tích đất sử dụng Đất mặt nước

 

 

 

Công suất: 15 ha

 

 

 

 

 

5

Thời hạn dự án (năm), kế hoạch triển khai dự án

dự kiến lập qui hoạch 2010-2012

6

Địa điểm dự án

- Ấp An Phú, xã Nam Du, huyện Kiên Hải, kiên Giang,cách bờ biển huyện An Biên (Kiên Giang) 54 km về phía tây.

 

7

Hạ tầng tại địa điểm

 

 

 

Đất đai (đ/v dự án nuôi trồng thủy sản, thay đất đai bằng nước)

 

Giá thuê đất (USD/m2/năm):

 

 

Loại đất: Đất mặt nước biển

Hiện trạng: chưa có cơ sở hạ tầng

Tiêu chuẩn xây dựng

 

 

Hạ tầng giao thông

Đặc điểm: Phương tiện giao thông sử dụng chủ yếu đường biển.

Chi phí vận tải hàng hóa (USD)

 1. Đường bộ: 1tấn/km
 2. Hàng không: 1kg
 3. Đường biển: Container 20ft.c tới Châu Âu, Trung Quốc, Nhật, Mỹ…

 

 

 

Thông tin liên lạc

Internet, điện thoại…

 

 

Nguồn điện

Chưa có điện

Giá điện công nghiệp

+ Giờ bình thường (USD/kWh):

+ Giờ cao điểm (USD/kWh):

Giá điện sinh hoạt (USD/kWh):

 

 

 

 

 

Nguồn nước cấp

Nước ngầm

Giá nước công nghiệp (USD/m3):

Giá nước sinh hoạt (USD/m3)

 

 

 

 

 

 

8

Khả năng cung ứng lao động cho Dự án

Đảo hiện có xấp xỉ gần 9.000 nhân khẩu.

9

Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh

10

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thuộc loại

Đăng ký cấp

Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng

nhận đầu tư

 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường

 

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

UBND Tỉnh

 

 

Thời hạn cấp phép

 

 

 

Cơ quan cấp phép

UBND Tỉnh

                 

 

 

DỰ ÁN 06

CÁP NƯỚC THỊ TRẤN KIÊN LƯƠNG

 

II.  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số06 /13/KG

Ngành / Lĩnh vực: Cấp nước

 

 

1

Tên Dự án

Cấp nước Thị trấn Kiên Lương

 

2

Mục tiêu Dự án

 

3

Hình thức đầu tư

[Liên doanh, 100% FOC, trong nước, BCC, BOT….]

4

Quy mô dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến (USD)

20 tỷ VNĐ

 

 

Diện tích đất sử dụng

 

 

 

Công suất :

 phục vụ 5000 dân

 

 

 

 

 

5

Địa điểm dự án

Huyện Kiên Lương, Kiên Giang,

 

6

Hạ tầng tại địa điểm

 

 

 

Đất đai (đ/v dự án nuôi trồng thủy sản, thay đất đai bằng nước)

 

Giá thuê đất (USD/m2/năm):

 

 

Loại đất: Đất mặt nước biển

Hiện trạng: chưa có cơ sở hạ tầng

Tiêu chuẩn xây dựng

 

 

Hạ tầng giao thông

Đặc điểm: Phương tiện giao thông sử dụng chủ yếu đường biển.

Chi phí vận tải hàng hóa (USD)

 1. Đường bộ: 1tấn/km
 2. Hàng không: 1kg
 3. Đường biển: Container 20ft.c tới Châu Âu, Trung Quốc, Nhật, Mỹ…

 

 

 

Thông tin liên lạc

Internet, điện thoại…

 

 

Nguồn điện

Cty điện lực Kiên Giang

Giá điện công nghiệp

+ Giờ bình thường (USD/kWh):

+ Giờ cao điểm (USD/kWh):

Giá điện sinh hoạt (USD/kWh):

 

 

Nhiệt điện công suất từ 4400-5200MW

 

 

 

Nguồn nước cấp

Cty cấp thoát nước Kiên Giang

Giá nước công nghiệp (USD/m3):

Giá nước sinh hoạt (USD/m3)

 

 

nước ngầm

 

 

 

 

6

Khả năng cung ứng lao động cho Dự án

Dân số   93.905 người; mật độ trung bình là 104 người/km².

7

Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh

8

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thuộc loại

Đăng ký cấp

Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng

nhận đầu tư

 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường

 

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

UBND Tỉnh

 

 

Thời hạn cấp phép

 

 

 

Cơ quan cấp phép

UBND Tỉnh

                 

 

DỰ ÁN 07

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số07/  13/KG

Ngành / Lĩnh vực: Thủy Sản

 

 

1

Tên Dự án

Nuôi trồng thủy sản

 

2

Hình thức đầu tư

[Liên doanh, 100% FOC, trong nước, BCC, BOT….]

3

Quy mô dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến (USD)

50 tỷ VNĐ

 

 

Diện tích đất sử dụng

 

 

 

Công suất :

 800 ha

 

 

 

 

 

4

Thời hạn dự án (năm), kế hoạch triển khai dự án

Dự án đã được lập năm 2004

5

Địa điểm dự án

Xã Hòa Điền, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang,

 

6

Hạ tầng tại địa điểm

 

 

 

Đất đai (đ/v dự án nuôi trồng thủy sản, thay đất đai bằng nước)

 

Giá thuê đất (USD/m2/năm):

 

 

Loại đất: Đất nông nghiệp

Hiện trạng: chưa có cơ sở hạ tầng

Tiêu chuẩn xây dựng

 

 

Hạ tầng giao thông

Đặc điểm: Phương tiện giao thông sử dụng bộ, đường biển.

Chi phí vận tải hàng hóa (USD)

 1. Đường bộ: 1tấn/km
 2. Hàng không: 1kg
 3. Đường biển: Container 20ft.c tới Châu Âu, Trung Quốc, Nhật, Mỹ…

 

 

 

Thông tin liên lạc

Internet, điện thoại…

 

 

Nguồn điện

Cty điện lực Kiên Giang

Giá điện công nghiệp

+ Giờ bình thường (USD/kWh):

+ Giờ cao điểm (USD/kWh):

Giá điện sinh hoạt (USD/kWh):

 

 

Nhiệt điện công suất từ 4400-5200MW

 

 

 

Nguồn nước cấp

Cty cấp thoát nước Kiên Giang

Giá nước công nghiệp (USD/m3):

Giá nước sinh hoạt (USD/m3)

 

 

nước ngầm

 

 

 

 

7

Khả năng cung ứng lao động cho Dự án

Dân số   93.905 người; mật độ trung bình là 104 người/km².

8

Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh

9

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thuộc loại

Đăng ký cấp

Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng

nhận đầu tư

 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường

 

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

UBND Tỉnh

 

 

Thời hạn cấp phép

 

 

 

Cơ quan cấp phép

UBND Tỉnh

                 

 

 

DỰ ÁN 08

NUÔI TRỒNG TRÊN BIỂN

 

30    THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số08/ 13./KG

Ngành / Lĩnh vực: Thủy Sản

 

 

1

Tên Dự án

Nuôi trồng trên biển

 

2

Hình thức đầu tư

[Liên doanh, 100% FOC, trong nước, BCC, BOT….]

3

Quy mô dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến (USD)

20 tỷ VNĐ

 

 

Diện tích đất sử dụng

 

 

 

Công suất :

 10.000  ha

 

 

 

 

 

4

Địa điểm dự án

Hòn Nghệ, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang,

 

5

Hạ tầng tại địa điểm

 

 

 

Đất đai (đ/v dự án nuôi trồng thủy sản, thay đất đai bằng nước)

 

Giá thuê đất (USD/m2/năm):

 

 

Loại đất: mặt nước biển

Hiện trạng: chưa có cơ sở hạ tầng

Tiêu chuẩn xây dựng

 

 

Hạ tầng giao thông

Đặc điểm: Phương tiện giao thông đường biển.

Chi phí vận tải hàng hóa (USD)

 1. Đường bộ: 1tấn/km
 2. Hàng không: 1kg
 3. Đường biển: Container 20ft.c tới Châu Âu, Trung Quốc, Nhật, Mỹ…

 

 

 

Thông tin liên lạc

Internet, điện thoại…

 

 

Nguồn điện

Cty điện lực Kiên Giang

Giá điện công nghiệp

+ Giờ bình thường (USD/kWh):

+ Giờ cao điểm (USD/kWh):

Giá điện sinh hoạt (USD/kWh):

 

 

Nhiệt điện công suất từ 4400-5200MW

 

 

 

Nguồn nước cấp

Cty cấp thoát nước Kiên Giang

Giá nước công nghiệp (USD/m3):

Giá nước sinh hoạt (USD/m3)

 

 

nước ngầm

 

 

 

Hệ thống xử lý chất  thải/ nước thải

 

6

Khả năng cung ứng lao động cho Dự án

Dân số   93.905 người; mật độ trung bình là 104 người/km².

7

Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh

8

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thuộc loại

Đăng ký cấp

Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng

nhận đầu tư

 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường

 

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

UBND Tỉnh

 

 

Thời hạn cấp phép

 

 

 

Cơ quan cấp phép

UBND Tỉnh

                 

 

 

DỰ ÁN 09

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

35    THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số09/  13./KG

Ngành / Lĩnh vực: Thủy Sản

 

 

1

Tên Dự án

Nuôi trồng trên biển

 

2

Hình thức đầu tư

[Liên doanh, 100% FOC, trong nước, BCC, BOT….]

3

Quy mô dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến (USD)

30 tỷ VNĐ

 

 

Diện tích đất sử dụng

 

 

 

Công suất :

 20.000  ha

 

 

 

 

 

4

Địa điểm dự án

Xã Sơn Hải, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang,

 

5

Hạ tầng tại địa điểm

 

 

 

Đất đai (đ/v dự án nuôi trồng thủy sản, thay đất đai bằng nước)

 

Giá thuê đất (USD/m2/năm):

 

 

Loại đất: mặt nước biển

Hiện trạng: chưa có cơ sở hạ tầng

Tiêu chuẩn xây dựng

 

 

Hạ tầng giao thông

Đặc điểm: Phương tiện giao thông đường biển.

Chi phí vận tải hàng hóa (USD)

 1. Đường bộ: 1tấn/km
 2. Hàng không: 1kg
 3. Đường biển: Container 20ft.c tới Châu Âu, Trung Quốc, Nhật, Mỹ…

 

 

 

Thông tin liên lạc

Internet, điện thoại…

 

 

Nguồn điện

Cty điện lực Kiên Giang

Giá điện công nghiệp

+ Giờ bình thường (USD/kWh):

+ Giờ cao điểm (USD/kWh):

Giá điện sinh hoạt (USD/kWh):

 

 

Nhiệt điện công suất từ 4400-5200MW

 

 

 

Nguồn nước cấp

Cty cấp thoát nước Kiên Giang

Giá nước công nghiệp (USD/m3):

Giá nước sinh hoạt (USD/m3)

 

 

nước ngầm

 

 

 

 

6

Khả năng cung ứng lao động cho Dự án

Dân số   93.905 người; mật độ trung bình là 104 người/km².

7

Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh

8

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thuộc loại

Đăng ký cấp

Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng

nhận đầu tư

 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường

 

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

UBND Tỉnh

 

 

Thời hạn cấp phép

 

 

 

Cơ quan cấp phép

UBND Tỉnh

                 

 

 

 

DỰ ÁN 10

TRƯỜNG DẠY NGHỀ PHỤC VỤ KHU CÔNG NGHIỆP

 

5        THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số10/13/KG

Ngành / Lĩnh vực: Giáo Dục

 

 

1

Tên Dự án

Trường dạy nghề phục vụ khu công nghiệp

 

2

Hình thức đầu tư

[Liên doanh, 100% FOC, trong nước, BCC, BOT….]

3

Quy mô dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến (USD)

10 tỷ VNĐ

 

 

Diện tích đất sử dụng

 

 

 

phục vụ 500 học viên

 

 

 

 

 

 

4

Địa điểm dự án

Ba Hòn, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang,

 

5

Hạ tầng tại địa điểm

 

 

 

Đất

 

Giá thuê đất (USD/m2/năm):

 

 

Loại đất: Đất nông nghiệp

Hiện trạng: chưa có cơ sở hạ tầng

Tiêu chuẩn xây dựng

 

 

Hạ tầng giao thông

Đặc điểm: Phương tiện giao thông đường bộ

 

 

 

Thông tin liên lạc

Internet, điện thoại…

 

 

Nguồn điện

Cty điện lực Kiên Giang

Giá điện công nghiệp

+ Giờ bình thường (USD/kWh):

+ Giờ cao điểm (USD/kWh):

Giá điện sinh hoạt (USD/kWh):

 

 

Nhiệt điện công suất từ 4400-5200MW

 

 

 

Nguồn nước cấp

Cty cấp thoát nước Kiên Giang

Giá nước công nghiệp (USD/m3):

Giá nước sinh hoạt (USD/m3)

 

 

nước ngầm

 

 

 

Hệ thống xử lý chất  thải/ nước thải

 

6

Khả năng cung ứng lao động cho Dự án

Dân số   93.905 người; mật độ trung bình là 104 người/km².

7

Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh

8

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thuộc loại

Đăng ký cấp

Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng

nhận đầu tư

 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường

 

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

UBND Tỉnh

 

 

Thời hạn cấp phép

 

 

 

Cơ quan cấp phép

UBND Tỉnh

                 

 

 

 

 

 

DỰ ÁN 11

ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU PHI THUẾ QUAN GẮN VỚI SÂN BAY QUỐC TẾ

 

25    THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số11/13 /KG

Ngành / Lĩnh vực: Dịch vụ

 

 

1

Tên Dự án

Đầu tư cơ sở hạ tầng khu phi thuế quan gắn với sân bay quốc tế

 

2

Hình thức đầu tư

[Liên doanh, 100% FOC, trong nước, BCC, BOT….]

3

Quy mô dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến (USD)

400 – 500 tỷ đồng

 

 

Diện tích đất sử dụng

 

 

 

diện tích 50ha

 

 

 

 

 

4

Thời hạn dự án (năm), kế hoạch triển khai dự án

 Định hướng điều chỉnh qui hoạch, sẽ cập nhật khu phi thuế quan

5

Địa điểm dự án

- Bãi vòng, Dương tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang,

 

6

Hạ tầng tại địa điểm

Được xác định trong quá trình lập phương án bồi thường

 

 

Đất

 

Giá thuê đất (USD/m2/năm):

 

 

Loại đất: Đất nông nghiệp

Hiện trạng: chưa có cơ sở hạ tầng

Tiêu chuẩn xây dựng

 

 

Hạ tầng giao thông

Đặc điểm: Phương tiện giao thông đường bộ, đường biển, hàng không

 

 

 

Thông tin liên lạc

Internet, điện thoại…

 

 

Nguồn điện

Cty điện lực Phú Quốc

Giá điện công nghiệp

+ Giờ bình thường (USD/kWh):

+ Giờ cao điểm (USD/kWh):

Giá điện sinh hoạt (USD/kWh):

 

 

 

 

 

Nguồn nước cấp

 

Giá nước công nghiệp (USD/m3):

Giá nước sinh hoạt (USD/m3)

 

 

nước ngầm

 

 

 

 

7

Khả năng cung ứng lao động cho Dự án

Dân số   93.905 người; mật độ trung bình là 104 người/km².

8

Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh

9

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thuộc loại

Đăng ký cấp

Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng

nhận đầu tư

 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường

 

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

UBND Tỉnh

 

 

Thời hạn cấp phép

 

 

 

Cơ quan cấp phép

UBND Tỉnh

                 

 

 

 

DỰ ÁN 12

TRUNG TÂM QUỐC TẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

 

 

II.  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số12 /13/KG

Ngành / Lĩnh vực: Giáo dục

 

 

1

Tên Dự án

Trung tâm quốc tế đào tạo đại học và sau đại học

 

2

Hình thức đầu tư

[Liên doanh, 100% FOC, trong nước, BCC, BOT….]

3

Quy mô dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến (USD)

25-35 triệu USD

 

 

Diện tích đất sử dụng