Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tuyển dụng

Kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017

(16:03 | 09/02/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   24TB-UBND VV KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ,THỊ TRẤN NĂM 2017.pdf