Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2020

(15:58 | 20/05/2020)

Chiều ngày 20/5/2020, Bà Tăng Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND huyện để nghe báo cáo tình hình hoạt động tháng 5, chương trình hoạt động tháng 6/2020 của Thường trực HĐND huyện.

 Trong tháng 5, Thường trực HĐND huyện đã tích cực hoạt động, cơ bản thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, như: Tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp để dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp thứ mười bốn, mười lăm HĐND huyện khóa XI; thực hiện hoàn thành cuộc khảo sát của Thường trực HĐND huyện; Các ủy viên Thường trực đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các cuộc giám sát theo chương trình điều hòa giám sát năm 2020,… Tuy nhiên, do tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên một số hoạt động chậm so với thời gian đã đề ra, như: các cuộc giám sát của Ban Kinh tế - xã hội; việc đề xuất nội dung giám sát năm 2021 của các Ban và các Tổ Đại biểu HĐND huyện chưa kịp thời.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

 Tháng 6, Thường trực HĐND huyện phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020. Đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp bất thường); mười lăm HĐND huyện khóa XI (kỳ họp giữa năm 2020). Thực hiện hoàn thành việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện để trình HĐND huyện xem xét, ban hành nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021. Đôn đốc các Ban của HĐND huyện tập trung triển khai, thực hiện hoàn thành các cuộc giám sát, khảo sát theo Chương trình đã đề ra và thẩm tra các văn bản trình các kỳ họp theo Luật định. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và thực hiện các kết luận sau các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện.

Ngọc Tuấn