Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương: Khai giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng lớp thứ 2 năm 2019

(15:47 | 01/04/2019)

    Sáng nay 1/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng lớp thứ 2 năm 2019 chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Đến dự có đồng chí Nguyễn Chí Thao - Huyện ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
    Trong thời gian 6 ngày 57 học viên đang công tác tại các cơ quan, ban ngành huyện, xã, thị trấn, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện được trang bị những kiến thức cơ bản về các nội dung và chuyên đề như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Khai giang lop BD doi dang.jpg

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương
khai giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng lớp thứ 2 năm 2019

 


    Thông qua lớp học, từ những lý luận được học và thực tế, các học viên sẽ được trang bị cơ bản về mục đích, ý nghĩa, tôn chỉ, cương lĩnh, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, trên cơ sở đó ra sức rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Huỳnh An