Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Qui hoạch - phát triển

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Lương năm 2018

(15:31 | 06/08/2018)

Phòng Tài Nguyên Môi Trường

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   BAO CAO KHSDD KIEN LUONG 2018.doc  BD KHSDD 2018 Kien Luong.pdf  BIEU KHSDD 2018-KL.xls  QÐ-797.pdf